Sietske Kootstra – CNV

Overweeg je van de zwaarwerkregeling gebruik te maken? Neem dan contact op met een vakbondsconsulent, ook als je geen lid bent. Dat is een eerste belangrijke tip. Drie vakbondsconsulenten van FNV en CNV leggen uit wat ze allemaal voor je kunnen doen.

Aan het woord: Sietske Kootstra en Jacqueline van den Heuvel van CNV Vakmensen, en Desiree van den Hout van FNV. Dagelijks buigen ze zich over alles wat te maken heeft met werk en inkomen in de bouw en infra. Om werknemers in die branche op een toegankelijke manier voor te lichten en te ondersteunen met zaken als pensioen, inkomen en uitkeringen. Dus ook met de zwaarwerkregeling (ZWR). 

Desiree van den Hout- FNV

Hoe ziet jullie dagelijkse werk eruit?
Jacqueline: ‘We zijn vaak het eerste aanspreekpunt over werk en inkomen. We bezoeken ook met regelmaat bouwplaatsen om werknemers te informeren over de zwaarwerkregeling, maar ook over andere onderwerpen. Altijd met het idee om problemen voor te zijn, maar uiteraard helpen we juist ook als er wel knelpunten of kwesties zijn.’ Desiree: ‘We zien onszelf wel eens als de huisartsen van het pensioenfonds. We zorgen voor de eerste opvang, kunnen veel vragen zelfstandig oplossen, ondersteunen en informeren deelnemers. Wij hebben kennis over veel onderwerpen. Niet alleen pensioen, maar ook cao-regelingen, arbeidsrecht, sociale zekerheid et cetera. De lijntjes met de pensioenuitvoerder zijn kort en zo nodig roepen we snel deskundigheid in, of verwijzen we door naar een specialist van het pensioenfonds.’ Sietske: ‘Ja, onze functies komen behoorlijk overeen.’

Jacqueline van den Heuvel – CNV

Waar helpen jullie specifiek mee als het gaat om de zwaarwerkregeling?
Jacqueline: ‘We gaan in gesprek over de voorwaarden. We helpen met het aanvragen. Lukt het de medewerker niet, dan doen wij het voor ze. We maken afspraken rond het pensioen, nemen alle stappen door. We begeleiden van begin tot eind.’ Desiree: ‘Als vakbondsconsulent zorg je dat je een goed beeld hebt van elke specifieke situatie en de behoeftes van mensen daarbij. Het is altijd maatwerk. Het pensioenfonds helpt hier ook heel goed bij.’ Jacqueline: ‘We kijken naar het totaalplaatje. Als ze alle mogelijkheden zien, worden ze enthousiast. Ik maak vaak genoeg mee dat ze blijer naar buiten lopen dan ze aankwamen. Met onze hulp maken ze andere keuzes dan wanneer ze het zelf zouden doen.’ Desiree: ‘Dat komt omdat er meer mogelijk is dan mensen weten.’

Kunnen niet-leden ook bij jullie terecht?
Jacqueline: ‘Zeker. Voor alle algemene pensioenvragen en pensioenberekeningen staan we voor iedereen klaar.’ Desiree: ‘Behalve als het echt een kwestie wordt waar bijvoorbeeld juridische hulp bij nodig is. Dan moeten ze wel echt lid worden.’

Wat zijn de meest gestelde vragen over de ZWR?
Jacqueline: ‘Die zijn vrij algemeen: Hoeveel krijg ik? Doen jullie de aanvraag, of moet ik alles zelf doen? Wanneer gaat het in?’ Desiree: ‘Ja, precies. Of: Ik ben chauffeur, geldt het dan ook voor mij? We krijgen ook veel vragen over vrijwilligerswerk. Dat mag namelijk, onder voorwaarden.’ Sietske: ‘Wat goed is om je te beseffen, is dat het een hele stap is, die ZWR. Ben je eenmaal in de regeling dan kun je niet meer terug.’ Jacqueline: ‘Er zijn uta-medewerkers die in aanmerking komen voor de ZWR maar er toch voor kiezen om te blijven werken. Omdat ze bang zijn dat ze zich gaan vervelen.’ Desiree: ‘Sommigen vallen in een gat, dat is inderdaad een punt van aandacht. Geleidelijk afbouwen zou mooi zijn. Verder ben ik alleen maar positief over de regeling.’  Sietske: ‘Het is hoe dan ook goed om het met je partner te bespreken en je voor te bereiden.’

Dat is een mooie tip. Hebben jullie er daar nog meer van?
Desiree: ‘Uiteraard. Als je als uta-medewerker nog veel verlofdagen hebt, bespreek het dan tijdig met je werkgever. De regeling zelf hoef je niet te bespreken, dat is een recht dat je hebt.’ Jacqueline: ‘Ja, dat is het mooie aan de ZWR.’ Sietske: ‘Begin op tijd met informatie zoeken en erover na te denken.’ Jacqueline: ‘En doe vooral een beroep op ons. Wij vakbondsconsulenten weten meer dan je denkt. Het kost je niets, dus maak er gebruik van.’ nDesiree: ‘Wees je ervan bewust dat als je in meerdere sectoren gewerkt hebt, die gelijkgesteld kunnen zijn met de bouw. Dan kun je opgeteld dus wel in aanmerking komen. Twijfel je? Altijd door ons laat nagaan, dan weet je precies hoe je ervoor staat.’   Sietske: ‘Ook goed om te weten, wij zitten door het hele land. Dus er is altijd een consulent in de buurt die jouw taal spreekt en de regio kent.’  Desiree: ‘En, let op dat je alle stappen doorloopt. Voorbeeld: na de aanvraag krijg je een voorlopige toekenning. Om die definitief te maken moet je formeel je arbeidsovereenkomst opzeggen. Dat vergeten mensen soms en dan heb je dus geen uitkering. Via ons word je hierin heel goed begeleid.’   

Jullie hulp is dus waardevol. Nu jullie toch het podium hebben, wat wil je mensen die de ZWR overwegen nog meegeven?
Desiree: ‘Lees je goed in. Dat voorkomt teleurstellingen. Voor veel uta-medewerkers zal de ZWR bijvoorbeeld niet gelden. Dat is alleen onder strikte voorwaarden. Uitzendkrachten hebben ook vaak verkeerde verwachtingen. Dan hebben ze jarenlang hard gewerkt maar vallen formeel ergens anders onder dan de regels voorschrijven. En maken dus geen aanspraak. Dat is wel eens triest.’ Jacqueline: ‘Maak een fysieke afspraak als het niet duidelijk is. Wij helpen graag en als je met elkaar om de tafel zit dan snap je elkaar veel beter.’ Desiree: ‘Het fijne van ons werk is dat we echt iets betekenen. En ja, ik merk ook dat mensen behoefte hebben om een-op-een met ons af te spreken.’ Jacqueline: ‘Uiteraard kun je ook gewoon bellen, mailen of online afspreken. Er zijn altijd meerdere contactmomenten nodig, want de begeleiding is best arbeidsintensief. Maar het is mooi werk.’        

Terugkomend op een mogelijkheid om geleidelijk af te bouwen, wijzen de dames nog even op de 4-daagse werkweek. Een optie om wat minder te werken, bijvoorbeeld als je nog niet in aanmerking komt voor de ZWR. Ook een mooie regeling, om een zachte landing in te zetten. Om alvast te wennen. Want de ZWR is een beslissing die je niet meer kunt terugdraaien.