Je moet wachten tot je weet of je gebruik kunt maken van de regeling. Zeg je dienstverband niet eerder op dan dat je de voorlopige toekenningsbrief hebt ontvangen. Als je niet in aanmerking komt voor de regeling en ook nog niet met vroegpensioen wilt gaan dan moet je je dienstverband nog niet opzeggen. Het dienstverband moet gestopt zijn op de dag dat de zwaarwerkregeling in gaat. De zwaarwerkregeling gaat in op de dag na de laatste werkdag. Bij de opzegging moet je rekening houden met een opzegtermijn van 1 maand. Voor het opzeggen van je dienstverband kun je gebruik maken van de voorbeeldbrief op deze pagina.