De exacte premie is nog niet duidelijk. Wel is bekend dat deze maximaal 2,6 procent van de loonsom over bouwplaatsmedewerkers is.