Het bewijs van beëindiging van de arbeidsovereenkomst (dienstverband) is bijvoorbeeld een kopie van de ontslagbrief die je aan je werkgever overhandigt. Maar het kan ook een zogenaamde vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst zijn waarin je samen met je werkgever aanvullende afspraken hebt gemaakt over het einde van je dienstverband. Het initiatief voor beëindiging van het dienstverband moet wel van jou afkomen.