Als de aanvraag volledig is, streeft APG ernaar je binnen 7 werkdagen na jouw aanvraag te laten weten of de aanvraag is goedgekeurd. Je werkgever, vakbondsconsulent of pensioenadviseur kunnen je vooraf helpen om na te gaan of je aan alle voorwaarden voldoet.