Ja dat kan. Een voorwaarde voor de zwaarwerkregeling is dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Dit geldt niet voor pensioen. De zwaarwerkregeling gaat in op de dag na je laatste werkdag, maximaal drie jaar voor je AOW-leeftijd. Dat kan iedere dag van een maand zijn. De pensioenuitkering gaat altijd in op de eerste dag van een maand. In één maand kun je dus een pensioenuitkering ontvangen, een gedeelte loon en een gedeelte uitkering zwaarwerkregeling.