Meestal is het bewijs een kopie van de ontslagbrief die de werknemer aan de werkgever overhandigt. Maar als er sprake is van aanvullende afspraken bij het einde van het dienstverband dan kan dit ook een vaststellingsovereenkomst zijn. Het initiatief voor beëindiging van het dienstverband moet echter altijd van de medewerker komen, want er mag geen sprake zijn van een verkapte ontslagregeling of samenloop met een ww-uitkering.