Hierbij kan je pensioen-/financieel adviseur of je vakbondsconsulent je helpen. Ook als je niet lid bent van een vakbond helpen de vakbondsconsulenten je.