De zwaarwerkregeling gaat in op de eerste dag na de laatste dag van je dienstverband. Stuur deze daarom uiterlijk 14 dagen vóór de ingangsdatum van de zwaarwerkregeling op. Als je dit later opstuurt dan kan de zwaarwerkuitkering ook pas later ingaan. Een gevolg kan zijn dat je tijdelijk geen of lagere inkomsten (als je ook vroegpensioen hebt aangevraagd) hebt omdat de arbeidsovereenkomst al is geëindigd, maar de zwaarwerkuitkering nog niet kan ingaan.