Als medewerker neem je dan feitelijk ontslag. Er is dan geen recht op een WW uitkering, want je maakt gebruik van deze regeling. Laat je hierover tijdig informeren via je werkgever, pensioen-/financieel adviseur of vakbondsconsulent. Er wordt nog nagedacht over hoe dit geregeld moet worden in bijvoorbeeld de situatie van een faillissement of reorganisatie.