Op de laatste donderdag van de maand wanneer je zwaarwerkregeling ingaat wordt je eerste uitkering betaalt. Het kan enkele dagen duren voordat je het op je bankrekening hebt staan. Heb je bijvoorbeeld de zwaarwerkregeling aangevraagd met startdatum 1 maart, dan wordt je eerste uitkering op de laatste donderdag in de maand maart betaald. Het is wel belangrijk dat alle benodigde documenten zijn ingediend, anders ontvang je geen zwaarwerkuitkering. De uitkering wordt ook niet met terugwerkende kracht uitbetaald. Een heel belangrijk document is het bewijs van einde van je arbeidsovereenkomst (vaak de ontslagbrief die je aan je werkgever overhandigt) waarin de laatste dag van je arbeidsovereenkomst staat vermeld.