De maandelijkse bruto uitkering is 1.793,17 euro bij een fulltime dienstverband. Dit bedrag is per 1 januari 2022 verhoogd. Werkte de medewerker vóórdat hij stopte parttime, dan heeft hij recht op deze uitkering in verhouding tot de parttime gewerkte uren.