De regeling wordt betaald vanuit collectieve werkgeverspremie aan het Aanvullingsfonds Bouw & Infra en mogelijke overheidssubsidie.