26 11, 2021

Kan het bewijs van beëindiging van de arbeidsovereenkomst dat de werknemer moet opsturen ook een vaststellingsovereenkomst zijn?

2021-11-26T15:04:18+01:00

Meestal is het bewijs een kopie van de ontslagbrief die de werknemer aan de werkgever overhandigt. Maar als er sprake is van aanvullende afspraken bij het einde van het dienstverband dan kan dit ook een vaststellingsovereenkomst zijn. Het initiatief voor beëindiging van het dienstverband moet echter altijd van de medewerker komen, want er mag geen

Kan het bewijs van beëindiging van de arbeidsovereenkomst dat de werknemer moet opsturen ook een vaststellingsovereenkomst zijn?2021-11-26T15:04:18+01:00
26 11, 2021

Waarom moet de werknemer een bewijs van beëindiging van het dienstverband (zoals een ontslagbrief) opsturen aan APG?

2021-11-26T14:54:56+01:00

De zwaarwerkregeling gaat in op de eerste dag na de laatste dag van het dienstverband. Deze dagen sluiten dus direct op elkaar aan. Hier kunnen geen dagen tussen zitten. Om te bepalen wat exact de laatste dag is, is een bewijs, zoals een kopie van de ontslagbrief nodig. Let op: De laatste dag van de

Waarom moet de werknemer een bewijs van beëindiging van het dienstverband (zoals een ontslagbrief) opsturen aan APG?2021-11-26T14:54:56+01:00
1 12, 2020

Moet ik een RVU boete betalen als ik met een medewerker aanvullende financiële afspraken maak?

2020-12-03T12:17:40+01:00

Ja, als u met een medewerker die gebruik maakt of gaat maken van de zwaarwerkregeling aanvullende financiële afspraken maakt die gezien kunnen worden als een regeling voor vervroegde uittreding, loopt u het risico dat u hierover een RVU boete van 52% moet betalen. Een regeling voor vervroegde uittreding is een regeling die (nagenoeg) uitsluitend ten

Moet ik een RVU boete betalen als ik met een medewerker aanvullende financiële afspraken maak?2020-12-03T12:17:40+01:00
11 11, 2020

Een medewerker maakt gebruik van de vierdaagse werkweek 55-plus (6.5 cao Bouw & Infra). Is de hoogte van de uitkering zwaarwerkregeling dan lager?

2020-11-11T10:06:06+01:00

Nee. De hoogte van de uitkering wordt gebaseerd op een fulltime dienstverband. Als de medewerker gebruik maakt van de vierdaagse werkweek 55-plus (6.5 cao Bouw & Infra) blijft de arbeidsovereenkomst namelijk onveranderd. Die blijft uitgaan van een vijfdaagse werkweek van gemiddeld 40 uur.

Een medewerker maakt gebruik van de vierdaagse werkweek 55-plus (6.5 cao Bouw & Infra). Is de hoogte van de uitkering zwaarwerkregeling dan lager?2020-11-11T10:06:06+01:00
4 11, 2020

Kan de medewerker met een slapend dienstverband gebruik maken van de zwaarwerkregeling?

2020-11-04T10:41:49+01:00

Nee, bij een slapend dienstverband is altijd sprake van samenloop met een uitkering. De medewerker zou anders geen inkomen hebben. Iemand die recht heeft op een IVA- uitkering, WW-uitkering of ZW-uitkering, kan niet deelnemen aan de zwaarwerkregeling.

Kan de medewerker met een slapend dienstverband gebruik maken van de zwaarwerkregeling?2020-11-04T10:41:49+01:00
4 11, 2020

Heeft de medewerker recht op de transitievergoeding?

2020-12-01T18:24:41+01:00

Nee, het is het recht en de eigen keuze van de medewerker om gebruik te maken van de zwaarwerkregeling en te stoppen met werken. De medewerker zegt zijn arbeidsovereenkomst op. De medewerker kan hiervoor gebruik maken van de voorbeeldbrief op deze pagina.

Heeft de medewerker recht op de transitievergoeding?2020-12-01T18:24:41+01:00
29 09, 2020

Is de uitkering vergelijkbaar met de AOW, krijgt de medewerker minder als hij geen partner heeft?

2021-07-23T09:17:28+02:00

De regeling lijkt weliswaar op een AOW maar kent niet dezelfde voorwaarden. Of je een partner hebt, dan wel de financiële situatie van de partner, speelt geen rol bij de vraag of een medewerker mag deelnemen aan deze regeling. Ook als hij geen partner heeft, krijgt hij op basis van een fulltime dienstverband de volledige

Is de uitkering vergelijkbaar met de AOW, krijgt de medewerker minder als hij geen partner heeft?2021-07-23T09:17:28+02:00
Go to Top