1 12, 2020

Moet ik een RVU boete betalen als ik met een medewerker aanvullende financiële afspraken maak?

2020-12-03T12:17:40+00:00

Ja, als u met een medewerker die gebruik maakt of gaat maken van de zwaarwerkregeling aanvullende financiële afspraken maakt die gezien kunnen worden als een regeling voor vervroegde uittreding, loopt u het risico dat u hierover een RVU boete van 52% moet betalen. Een regeling voor vervroegde uittreding is een regeling die (nagenoeg) uitsluitend ten

Moet ik een RVU boete betalen als ik met een medewerker aanvullende financiële afspraken maak?2020-12-03T12:17:40+00:00
11 11, 2020

Een medewerker maakt gebruik van de vierdaagse werkweek 55-plus (6.5 cao Bouw & Infra). Is de hoogte van de uitkering zwaarwerkregeling dan lager?

2020-11-11T10:06:06+00:00

Nee. De hoogte van de uitkering wordt gebaseerd op een fulltime dienstverband. Als de medewerker gebruik maakt van de vierdaagse werkweek 55-plus (6.5 cao Bouw & Infra) blijft de arbeidsovereenkomst namelijk onveranderd. Die blijft uitgaan van een vijfdaagse werkweek van gemiddeld 40 uur.

Een medewerker maakt gebruik van de vierdaagse werkweek 55-plus (6.5 cao Bouw & Infra). Is de hoogte van de uitkering zwaarwerkregeling dan lager?2020-11-11T10:06:06+00:00
4 11, 2020

Kan de medewerker met een slapend dienstverband gebruik maken van de zwaarwerkregeling?

2020-11-04T10:41:49+00:00

Nee, bij een slapend dienstverband is altijd sprake van samenloop met een uitkering. De medewerker zou anders geen inkomen hebben. Iemand die recht heeft op een IVA- uitkering, WW-uitkering of ZW-uitkering, kan niet deelnemen aan de zwaarwerkregeling.

Kan de medewerker met een slapend dienstverband gebruik maken van de zwaarwerkregeling?2020-11-04T10:41:49+00:00
4 11, 2020

Heeft de medewerker recht op de transitievergoeding?

2020-12-01T18:24:41+00:00

Nee, het is het recht en de eigen keuze van de medewerker om gebruik te maken van de zwaarwerkregeling en te stoppen met werken. De medewerker zegt zijn arbeidsovereenkomst op. De medewerker kan hiervoor gebruik maken van de voorbeeldbrief op deze pagina.

Heeft de medewerker recht op de transitievergoeding?2020-12-01T18:24:41+00:00
29 09, 2020

Is de uitkering vergelijkbaar met de AOW, krijgt de medewerker minder als hij geen partner heeft?

2021-07-23T09:17:28+00:00

De regeling lijkt weliswaar op een AOW maar kent niet dezelfde voorwaarden. Of je een partner hebt, dan wel de financiële situatie van de partner, speelt geen rol bij de vraag of een medewerker mag deelnemen aan deze regeling. Ook als hij geen partner heeft, krijgt hij op basis van een fulltime dienstverband de volledige

Is de uitkering vergelijkbaar met de AOW, krijgt de medewerker minder als hij geen partner heeft?2021-07-23T09:17:28+00:00
29 09, 2020

Als een medewerker een aanvraag indient, moet hij dan direct het dienstverband stoppen, of kan hij wachten tot hij weet of hij gebruik kan maken van de regeling?

2020-12-01T18:23:16+00:00

Hij kan wachten tot hij weet of hij gebruik kan maken van de regeling. Het dienstverband moet gestopt zijn op de dag dat de zwaarwerkregeling in gaat. De zwaarwerkregeling gaat in op de dag na de laatste werkdag. Bij de opzegging moet de medewerker rekening houden met een opzegtermijn van 1 maand. Voor het opzeggen

Als een medewerker een aanvraag indient, moet hij dan direct het dienstverband stoppen, of kan hij wachten tot hij weet of hij gebruik kan maken van de regeling?2020-12-01T18:23:16+00:00
29 09, 2020

Welk bedrag krijgt een medewerker die parttime werkt als het dienstverband stopt?

2021-07-23T09:02:58+00:00

De maandelijkse bruto uitkering is 1.766,67 euro bij een fulltime dienstverband. Per 1 januari 2022 wordt dit verhoogd naar 1.793,17 euro. Werkte de medewerker vóórdat hij stopte parttime, dan heeft hij recht op deze uitkering in verhouding tot de parttime gewerkte uren.

Welk bedrag krijgt een medewerker die parttime werkt als het dienstverband stopt?2021-07-23T09:02:58+00:00
29 09, 2020

Een medewerker met een fulltime dienstverband wil deze regeling gebruiken om de komende jaren in deeltijd af te bouwen. Kan dat?

2021-07-28T11:41:59+00:00

Nee, dit kan niet. Je moet volledig stoppen (dus ontslag nemen) om in aanmerking te komen voor deze regeling. Afbouwen kan wel door je pensioen naar voren te halen. Dit heeft gevolgen voor de hoogte van het levenslange ouderdomspensioen van de medewerker.

Een medewerker met een fulltime dienstverband wil deze regeling gebruiken om de komende jaren in deeltijd af te bouwen. Kan dat?2021-07-28T11:41:59+00:00
Go to Top