26 11, 2021

Is een uitkering van € 1.793,17 bruto per maand niet te weinig om van te leven?

2021-12-31T10:40:49+01:00

Of de zwaarwerkuitkering voldoende is om van te leven is natuurlijk afhankelijk van je persoonlijke situatie. Als je geen vroegpensioen hebt aangevraagd kan dit inderdaad weinig zijn om van rond te komen. En als je je pensioen wel eerder laat ingaan komt dat bedrag er ook nog bij. Kijk en bereken dus goed wat voor

Is een uitkering van € 1.793,17 bruto per maand niet te weinig om van te leven?2021-12-31T10:40:49+01:00
26 11, 2021

Wat gebeurt er als ik niet op tijd alle documenten compleet heb en kan opsturen naar het APG?

2021-11-30T11:18:39+01:00

Dan kan er nog geen betaling van de uitkering plaatsvinden. En dan wordt de eerste uitkering pas uitbetaald als je wél alle documenten hebt opgestuurd naar APG. Dit betekent dat je in de eerste maand dus geen inkomsten hebt (want je hebt al ontslag genomen), want er wordt NIET met terugwerkende kracht uitbetaald. Als je

Wat gebeurt er als ik niet op tijd alle documenten compleet heb en kan opsturen naar het APG?2021-11-30T11:18:39+01:00
26 11, 2021

Op welk moment moet ik een bewijs van beëindiging van mijn arbeidsovereenkomst opsturen?

2021-11-26T13:46:23+01:00

De zwaarwerkregeling gaat in op de eerste dag na de laatste dag van je dienstverband. Stuur deze daarom uiterlijk 14 dagen vóór de ingangsdatum van de zwaarwerkregeling op. Als je dit later opstuurt dan kan de zwaarwerkuitkering ook pas later ingaan. Een gevolg kan zijn dat je tijdelijk geen of lagere inkomsten (als je ook

Op welk moment moet ik een bewijs van beëindiging van mijn arbeidsovereenkomst opsturen?2021-11-26T13:46:23+01:00
26 11, 2021

Op welk moment moet in mijn ontslag indienen bij mijn werkgever?

2021-11-30T11:19:35+01:00

Je hebt een opzegtermijn van minimaal één maand. Dit om het voor je werkgever bijvoorbeeld mogelijk te maken jou te vervangen of het werk anders te organiseren. Heb je je niet aan deze opzegtermijn gehouden dan kan je werkgever besluiten om de einddatum van je dienstverband op een later moment te laten ingaan. Dan gaat

Op welk moment moet in mijn ontslag indienen bij mijn werkgever?2021-11-30T11:19:35+01:00
26 11, 2021

Waarom moet ik een bewijs van beëindiging van de arbeidsovereenkomst opsturen?

2021-11-26T13:45:20+01:00

De zwaarwerkregeling gaat in op de eerste dag na de laatste dag van je arbeidsovereenkomst. Deze dagen sluiten dus direct op elkaar aan. Hier kunnen geen dagen tussen zitten. Om de exacte datum van het einde van je arbeidsovereenkomst te bepalen is een kopie van het bewijs van beëindiging van je je arbeidsovereenkomst nodig (zoals

Waarom moet ik een bewijs van beëindiging van de arbeidsovereenkomst opsturen?2021-11-26T13:45:20+01:00
26 11, 2021

Het APG vraagt om een bewijs van beëindiging van de arbeidsovereenkomst, wat is dat precies?

2021-11-26T13:44:18+01:00

Het bewijs van beëindiging van de arbeidsovereenkomst (dienstverband) is bijvoorbeeld een kopie van de ontslagbrief die je aan je werkgever overhandigt. Maar het kan ook een zogenaamde vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst zijn waarin je samen met je werkgever aanvullende afspraken hebt gemaakt over het einde van je dienstverband. Het initiatief voor beëindiging van het dienstverband moet

Het APG vraagt om een bewijs van beëindiging van de arbeidsovereenkomst, wat is dat precies?2021-11-26T13:44:18+01:00
25 11, 2021

Wanneer ontvang ik de eerste uitkering van mijn zwaarwerkregeling?

2021-11-25T11:53:44+01:00

Op de laatste donderdag van de maand wanneer je zwaarwerkregeling ingaat wordt je eerste uitkering betaalt. Het kan enkele dagen duren voordat je het op je bankrekening hebt staan. Heb je bijvoorbeeld de zwaarwerkregeling aangevraagd met startdatum 1 maart, dan wordt je eerste uitkering op de laatste donderdag in de maand maart betaald. Het is

Wanneer ontvang ik de eerste uitkering van mijn zwaarwerkregeling?2021-11-25T11:53:44+01:00
3 02, 2021

Op welke dag van de maand ontvang ik mijn zwaarwerkuitkering?

2022-01-07T10:27:19+01:00

In 2022 wordt de zwaarwerkuitkering iedere laatste donderdag van de maand overgemaakt: 27 januari 24 februari 31 maart 28 april 27 mei 30 juni 28 juli 25 augustus 29 september 27 oktober 24 november 29 december 30 december Wanneer de uitkering op jouw rekening staat, hangt af van jouw bank. Dat duurt gemiddeld één tot

Op welke dag van de maand ontvang ik mijn zwaarwerkuitkering?2022-01-07T10:27:19+01:00
1 12, 2020

Als ik een aanvraag indien, moet ik dan direct het dienstverband stoppen, of kan ik wachten tot ik weet of ik gebruik kan maken van de regeling?

2021-11-25T11:46:05+01:00

Je moet wachten tot je weet of je gebruik kunt maken van de regeling. Zeg je dienstverband niet eerder op dan dat je de voorlopige toekenningsbrief hebt ontvangen. Als je niet in aanmerking komt voor de regeling en ook nog niet met vroegpensioen wilt gaan dan moet je je dienstverband nog niet opzeggen. Het dienstverband

Als ik een aanvraag indien, moet ik dan direct het dienstverband stoppen, of kan ik wachten tot ik weet of ik gebruik kan maken van de regeling?2021-11-25T11:46:05+01:00
Go to Top