28 02, 2016

Wat gebeurt er als ik niet 3 jaar, maar 2 jaar gebruik wil maken van de regeling?

2020-09-29T13:28:31+00:00

Dat kan uiteraard. Je kiest zelf of je er gebruik van wil maken en voor hoe lang (met een maximum van 3 jaar). Maar later gebruik maken zorgt niet voor een hoger bedrag. De maandelijkse uitkering van de zwaarwerkregeling blijft gelijk.

Wat gebeurt er als ik niet 3 jaar, maar 2 jaar gebruik wil maken van de regeling?2020-09-29T13:28:31+00:00
28 02, 2016

Wat gebeurt er als ik gebruik maak van de regeling?

2021-07-02T12:40:58+00:00

Als medewerker neem je dan feitelijk ontslag. Er is dan geen recht op een WW uitkering, want je maakt gebruik van deze regeling. Laat je hierover tijdig informeren via je werkgever, pensioen-/financieel adviseur of vakbondsconsulent. Er wordt nog nagedacht over hoe dit geregeld moet worden in bijvoorbeeld de situatie van een faillissement of reorganisatie.

Wat gebeurt er als ik gebruik maak van de regeling?2021-07-02T12:40:58+00:00
28 02, 2016

Wie gaat dat betalen?

2020-09-29T13:33:22+00:00

Je ontvangt de uitkering van het Aanvullingsfonds Bouw & Infra. De regeling wordt betaald vanuit de collectieve werkgeverspremie aan het Aanvullingsfonds en mogelijk overheidssubsidie.

Wie gaat dat betalen?2020-09-29T13:33:22+00:00
28 02, 2016

Kan mijn werkgever dit weigeren?

2020-09-29T13:34:01+00:00

Nee, het is jouw recht en eigen keuze om hier aanspraak op te maken.

Kan mijn werkgever dit weigeren?2020-09-29T13:34:01+00:00
28 02, 2016

Wie helpt mij te berekenen wat dit betekent voor mijn pensioen?

2020-11-09T09:41:53+00:00

Hierbij kan je pensioen-/financieel adviseur of je vakbondsconsulent je helpen. Ook als je niet lid bent van een vakbond helpen de vakbondsconsulenten je.

Wie helpt mij te berekenen wat dit betekent voor mijn pensioen?2020-11-09T09:41:53+00:00
28 02, 2016

Bij wie kan ik terecht als ik nog meer vragen heb?

2020-09-30T08:32:49+00:00

Je werkgever, pensioen-/financieel adviseur of vakbondsconsulent kunnen je verder helpen. Ook als je geen lid van de vakbond bent, beantwoorden de consulenten graag jouw vraag.

Bij wie kan ik terecht als ik nog meer vragen heb?2020-09-30T08:32:49+00:00
28 02, 2016

Wanneer geldt de zwaarwerkregeling niet voor mij?

2021-07-02T12:40:17+00:00

Als je volledig arbeidsongeschikt bent (gedeeltelijk arbeidsongeschikt kan wel, de uitkering is dan naar rato). Als je voor het stoppen van UTA-medewerker bent omgezet naar bouwplaatsmedewerkers, om deel te kunnen nemen aan deze regeling  (dan wordt de aanvraag geweigerd).  Als je werkt of een bedrijf start naast deze uitkering.

Wanneer geldt de zwaarwerkregeling niet voor mij?2021-07-02T12:40:17+00:00
Go to Top