Belangrijke informatie voor alle aanvragers van de zwaarwerkregeling: de zwaarwerkregeling kan pas ingaan als álle benodigde informatie en documenten ontvangen zijn. Daarbij hoort ook een het bewijs van einde arbeidsovereenkomst, zoals een kopie van de ontslagbrief die je naar je werkgever stuurt. Pas ná ontvangst van dit bewijs ontvang je de eerste uitkering. Let op: de zwaarwerkuitkering wordt niet met terugwerkende kracht uitbetaald. 

Ontslagbrief en laatstedag arbeidsovereenkomst
Als je wilt deelnemen aan de zwaarwerkregeling, moet je deze aanvraag minimaal 3 maanden voordat je wilt stoppen met werken indienen. De zwaarwerkregeling gaat in op de eerste dag ná de laatste dag van je arbeidsovereenkomst. In de ontslagbrief aan je werkgever vermeld je de laatste dag van je arbeidsovereenkomst. Dus de laatste dag dat je in dienst bent. Let op: deze dag kan op een latere datum zijn dan de laatste dag dat je aan het werk bent. Bijvoorbeeld omdat je nog verlofdagen over hebt en opneemt. 

Verstuur je ontslagbrief op tijd
Verstuur de kopie van jouw ontslagbrief aan het Aanvullingsfonds uiterlijk twee weken voordat de zwaarwerkregeling voor jou ingaat. Als je je ontslagbrief te laat opstuurt, bijvoorbeeld pas ná de gewenst ingangsdatum, dan wordt de zwaarwerkregeling niet op tijd aan je uitbetaald. Je ontvangt geen salaris en ook geen zwaarwerkuitkering!

Welke stappen doorloop je in de aanvraag
Hieronder staan de stappen die je doorloopt bij je aanvraag voor deelname aan de zwaarwerkregeling. In dit stappenplan is als voorbeeld 1 februari 2022 genomen als ingangsdatum.