Voor werkgevers

Voor werkgevers2021-01-05T11:37:41+00:00

Bouwplaatsmedewerkers kunnen vanaf 1 januari 2021 maximaal 3 jaar vóór de AOW-leeftijd stoppen met werken. Deze cao-afspraak noemen we de zwaarwerkregeling. Werknemers kunnen gebruik maken van de regeling als zij aan alle onderstaande voorwaarden voldoen:

  • werknemer is direct voor deelname aan de regeling bouwplaatsmedewerker en valt onder de cao Bouw & Infra;
  • werknemer was op 1 juli 2019 of op 1 januari 2020 actief in een functie als bouwplaatsmedewerker en valt onder de cao Bouw & Infra;
  • werknemer werkte de laatste 25 jaar minstens 20 jaar als werknemer onder de cao Bouw & Infra. Als de werknemer tenminste 6 maanden van dat jaar in de Bouw & Infra gewerkt heeft, tellen die 6 maanden als een heel gewerkt jaar.

Als werkgever heb je wellicht vragen over wat de zwaarwerkregeling voor jou en voor je medewerkers betekent. De meest voorkomende vragen hebben we hieronder beantwoord.

Informatie voor werknemers is te vinden op hun gedeelte op deze website. Geef je jouw werknemers liever de informatie op papier of via de mail, dan kun je gebruik maken van deze flyer.

NB: De in de veelgestelde vragen voorkomende begrippen, worden toegelicht in de huidige cao Bouw & Infra 2020. Overal waar ‘hij’ staat kan ook ‘zij’ of anderszins worden gelezen. Hier vind je het uitvoeringsreglement van het Aanvullingsfonds met informatie over de uitvoering van de regeling.

Veelgestelde vragen

Hoe vraagt een medewerker de zwaarwerkregeling aan?2021-01-14T11:39:48+00:00

Een aanvraag indienen kan via deze pagina. Dit doet een medewerker minimaal 3 maanden voordat hij wil stoppen met werken. Als de aanvraag volledig is, streeft APG ernaar binnen 7 werkdagen te laten weten of de aanvraag is goedgekeurd.

Bouwplaatsmedewerkers kunnen nu ook al eerder stoppen met werken. Wat verandert er met deze regeling?2020-09-29T14:58:38+00:00

Bouwplaatsmedewerkers kunnen inderdaad nu ook eerder stoppen met werken, maar daar is dan geen vergoeding voor. Deze nieuwe regeling vult het AOW-gat op dat ontstaat als de werknemer al voor de AOW leeftijd stopt met werken.

Is het verplicht om 3 jaar eerder met pensioen te gaan?2020-09-29T15:00:02+00:00

Nee, dat is niet verplicht. Het is een vrijwillige regeling. Werknemers kunnen er ook voor kiezen om geen, of bijvoorbeeld een jaar later gebruik te maken van de regeling. Dat heeft geen effect op het bedrag. De maandelijkse uitkering uit de zwaarwerkregeling blijft gelijk.

Vult het bedrag van 21.200 euro per jaar in de zwaarwerkregeling het ontbrekende deel van de AOW aan?2020-09-29T15:00:29+00:00

Ja. Het vult het gat aan, omdat er voor die periode geen AOW- uitkering is.

Wie voert de zwaarwerkregeling uit?2020-09-30T15:49:25+00:00

De regeling is ondergebracht bij het Aanvullingsfonds Bouw & Infra. APG zal de regeling uitvoeren.

Moeten bouwplaatsmedewerkers zelf de zwaarwerkregeling aanvragen?2020-11-09T09:13:51+00:00

Ja, de bouwplaatsmedewerker vraagt zelf de regeling aan.Een aanvraag kan je doen via deze pagina.

Moet een oudere bouwplaatsmedewerker die eerder stopt (in deze regeling) dus van ongeveer 10.000 euro netto per jaar rondkomen?2020-10-02T12:43:24+00:00

Nee, deze regeling is een aanvulling. De bouwplaatsmedewerker kiest zelf of hij het pensioen naar voren haalt of andere financiële middelen inzet. Wil hij alleen van de 21.200 euro leven, dan houdt hij ongeveer 60 procent netto over (ca. 12.500euro).

Wat nu als een bouwplaatsmedewerker met pensioen is gegaan en zich meldt voor de zwaarwerkregeling?2021-01-05T13:02:43+00:00

Is de bouwplaatsmedewerker met pensioen gegaan, dan hij uit dienst. Hij voldoet dan niet aan de voorwaarde dat hij direct voorafgaand aan de uittredingsdatum in dienst moet zijn en heeft dus geen recht op een uitkering.

Wat is het advies voor bouwplaatsmedewerkers die vervroegd met pensioen willen?2020-12-01T13:51:22+00:00

Het advies is om een goede berekening te maken van de eigen financiële situatie. Hierbij kan je pensioen-/financieel
adviseur of je vakbondsconsulent je helpen. Ook als je niet lid bent van een vakbond helpen de vakbondsconsulenten je. Voor meer inzicht in het pensioen is er ook de website van bpfBOUW (pensioenfonds voor de bouw).

Wie betaalt er voor de uitkering van de zwaarwerkregeling?2020-09-30T15:50:53+00:00

De regeling wordt betaald vanuit collectieve werkgeverspremie aan het Aanvullingsfonds Bouw & Infra en mogelijke overheidssubsidie.

Een medewerker met fulltime dienstverband wil deze regeling gebruiken om de komende jaren in deeltijd af te bouwen. Kan dat?2020-09-30T08:51:28+00:00

Nee, dit kan niet. Je moet volledig stoppen (dus ontslag nemen) om in aanmerking te komen voor deze regeling. Afbouwen kan wel met de 55-regeling. Je haalt dan je pensioen naar voren. Dit heeft gevolgen voor de hoogte van het levenslange ouderdomspensioen van de werknemer.

Welk bedrag krijgt een medewerker die parttime werkt als het dienstverband stopt?2020-09-29T15:14:10+00:00

De maandelijkse bruto uitkering is 1.766,67 euro bij een fulltime dienstverband. Werkte de medewerker vóórdat hij stopte parttime, dan heeft hij recht op deze uitkering in verhouding tot de parttime gewerkte uren.

Wat gebeurt er met een medewerker die gedeeltelijk arbeidsongeschikt is en die parttime werkt én een WGA-uitkering heeft?2020-09-29T15:14:14+00:00

Was een medewerker voor de datum dat hij uit dienst ging gedeeltelijk arbeidsgeschikt, dan heeft hij recht op een uitkering voor het deel dat hij wel arbeidsgeschikt is.

Als een medewerker een aanvraag indient, moet hij dan direct het dienstverband stoppen, of kan hij wachten tot hij weet of hij gebruik kan maken van de regeling?2020-12-01T18:23:16+00:00

Hij kan wachten tot hij weet of hij gebruik kan maken van de regeling. Het dienstverband moet gestopt zijn op de dag
dat de zwaarwerkregeling in gaat. De zwaarwerkregeling gaat in op de dag na de laatste werkdag. Bij de opzegging moet de medewerker rekening houden met een opzegtermijn van 1 maand. Voor het opzeggen van zijn dienstverband kan de medewerker gebruik maken van de voorbeeldbrief op deze pagina.

Is de uitkering vergelijkbaar met de AOW, krijgt de werknemer minder als hij geen partner heeft?2020-09-29T15:15:16+00:00

Nee. Het bedrag van 21.200 euro is gelijk aan de AOW voor twee personen. Of je een partner hebt, dan wel de financiële situatie van de partner, speelt geen rol bij de vraag of een werknemer mag deelnemen aan deze regeling. Ook als hij geen partner heeft, krijgt hij op basis van een fulltime dienstverband dit bedrag uitgekeerd.

Als de partner van een medewerker al AOW krijgt of tijdens de uitkering AOW gaat krijgen, behoudt een medewerker dan het hele bedrag?2020-09-29T15:15:40+00:00

Ja, de regeling lijkt weliswaar op een AOW maar kent niet dezelfde voorwaarden.

Heeft de medewerker recht op de transitievergoeding?2020-12-01T18:24:41+00:00

Nee, het is het recht en de eigen keuze van de medewerker om gebruik te maken van de zwaarwerkregeling en te stoppen met werken. De medewerker zegt zijn arbeidsovereenkomst op. De medewerker kan hiervoor gebruik maken van de voorbeeldbrief op deze pagina.

Kan de medewerker met een slapend dienstverband gebruik maken van de zwaarwerkregeling?2020-11-04T10:41:49+00:00

Nee, bij een slapend dienstverband is altijd sprake van samenloop met een uitkering. De medewerker zou anders geen inkomen hebben. Iemand die recht heeft op een IVA- uitkering, WW-uitkering of ZW-uitkering, kan niet deelnemen aan de zwaarwerkregeling.

Een medewerker maakt gebruik van de vierdaagse werkweek 55-plus (6.5 cao Bouw & Infra). Is de hoogte van de uitkering zwaarwerkregeling dan lager?2020-11-11T10:06:06+00:00

Nee. De hoogte van de uitkering wordt gebaseerd op een fulltime dienstverband. Als de medewerker gebruik maakt van de vierdaagse werkweek 55-plus (6.5 cao Bouw & Infra) blijft de arbeidsovereenkomst namelijk onveranderd. Die blijft uitgaan van een vijfdaagse werkweek van gemiddeld 40 uur.

Moet ik een RVU boete betalen als ik met een medewerker aanvullende financiële afspraken maak?2020-12-03T12:17:40+00:00

Ja, als u met een medewerker die gebruik maakt of gaat maken van de zwaarwerkregeling aanvullende financiële afspraken maakt die gezien kunnen worden als een regeling voor vervroegde uittreding, loopt u het risico dat u hierover een RVU boete van 52% moet betalen. Een regeling voor vervroegde uittreding is een regeling die (nagenoeg) uitsluitend ten doel heeft te voorzien in een of meer uitkeringen of verstrekkingen ter overbrugging van de periode tot het ingaan van de pensioen- of AOW-uitkering dan wel tot het aanvullen van pensioenuitkeringen.

Meer informatie & contact

Neem voor meer informatie contact op met jouw branchevereniging: Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra, WoningbouwersNL of de Vereniging van Waterbouwers.

Go to Top