Voor werkgevers

Voor werkgevers2020-10-14T14:30:30+00:00

Bouwplaatsmedewerkers kunnen vanaf 1 januari 2021 maximaal 3 jaar vóór de AOW-leeftijd stoppen met werken. Deze cao-afspraak noemen we de zwaarwerkregeling. Werknemers kunnen gebruik maken van de regeling als zij aan alle onderstaande voorwaarden voldoen:

  • werknemer is direct voor deelname aan de regeling bouwplaatsmedewerker en valt onder de cao Bouw & Infra;
  • werknemer was op 1 juli 2019 of op 1 januari 2020 actief in een functie als bouwplaatsmedewerker en valt onder de cao Bouw & Infra;
  • werknemer werkte de laatste 25 jaar minstens 20 jaar als werknemer onder de cao Bouw & Infra. Als de werknemer tenminste 6 maanden van dat jaar in de Bouw & Infra gewerkt heeft, tellen die 6 maanden als een heel gewerkt jaar.

Het aanvragen van de zwaarwerkregeling kan vanaf 5 november 2020.

Als werkgever heb je wellicht vragen over wat de zwaarwerkregeling voor jou en voor je medewerkers betekent. De meest voorkomende vragen hebben we hieronder beantwoord.

Informatie voor werknemers is te vinden op hun gedeelte op deze website. Geef je jouw werknemers liever de informatie op papier of via de mail, dan kun je gebruik maken van deze flyer.

NB: De in de veelgestelde vragen voorkomende begrippen, worden toegelicht in de huidige cao Bouw & Infra 2020. Overal waar ‘hij’ staat kan ook ‘zij’ of anderszins worden gelezen. Hier vind je het uitvoeringsreglement van het Aanvullingsfonds met informatie over de uitvoering van de regeling.

Veelgestelde vragen

Hoe vraagt een medewerker de zwaarwerkregeling aan?2020-10-13T11:47:44+00:00

Een aanvraag doet de medewerker zelf, digitaal, via de website van het Aanvullingsfonds/APG. Zodra het aanvraagformulier beschikbaar is, plaatsen we een link op deze website. De aanvraagtermijn is minimaal 3 maanden voordat de regeling in zou moeten gaan. Als de aanvraag volledig is, streeft APG ernaar binnen 7 werkdagen te laten weten of de aanvraag is goedgekeurd. 

Stopt de medewerker per 1 januari of 1 februari 2021 met werken, dan geldt de aanvraagtermijn van 3 maanden niet. Het aanvragen van de zwaarwerkregeling kan namelijk pas vanaf 5 november 2020. Wanneer aan alle voorwaarden wordt voldaan start de uitkering alsnog vanaf 1 januari of 1 februari 2021. APG streeft ernaar binnen 7 werkdagen te laten weten of de aanvraag is goedgekeurd. De aanvraag moet dan wel volledig zijn. 

Bouwplaatsmedewerkers kunnen nu ook al eerder stoppen met werken. Wat verandert er met deze regeling?2020-09-29T14:58:38+00:00

Bouwplaatsmedewerkers kunnen inderdaad nu ook eerder stoppen met werken, maar daar is dan geen vergoeding voor. Deze nieuwe regeling vult het AOW-gat op dat ontstaat als de werknemer al voor de AOW leeftijd stopt met werken.

Is het verplicht om 3 jaar eerder met pensioen te gaan?2020-09-29T15:00:02+00:00

Nee, dat is niet verplicht. Het is een vrijwillige regeling. Werknemers kunnen er ook voor kiezen om geen, of bijvoorbeeld een jaar later gebruik te maken van de regeling. Dat heeft geen effect op het bedrag. De maandelijkse uitkering uit de zwaarwerkregeling blijft gelijk.

Vult het bedrag van 21.200 euro per jaar in de zwaarwerkregeling het ontbrekende deel van de AOW aan?2020-09-29T15:00:29+00:00

Ja. Het vult het gat aan, omdat er voor die periode geen AOW- uitkering is.

Wie voert de zwaarwerkregeling uit?2020-09-30T15:49:25+00:00

De regeling is ondergebracht bij het Aanvullingsfonds Bouw & Infra. APG zal de regeling uitvoeren.

Moeten bouwplaatsmedewerkers zelf de zwaarwerkregeling aanvragen?2020-10-13T11:48:24+00:00

Ja, de bouwplaatsmedewerker vraagt zelf de regeling aan. Zodra het aanvraagformulier beschikbaar is, plaatsen wij een link op deze website. Aanvragen kan vanaf 5 november 2020.

Moet een oudere bouwplaatsmedewerker die eerder stopt (in deze regeling) dus van ongeveer 10.000 euro netto per jaar rondkomen?2020-10-02T12:43:24+00:00

Nee, deze regeling is een aanvulling. De bouwplaatsmedewerker kiest zelf of hij het pensioen naar voren haalt of andere financiële middelen inzet. Wil hij alleen van de 21.200 euro leven, dan houdt hij ongeveer 60 procent netto over (ca. 12.500euro).

Wat nu als een bouwplaatsmedewerker per 1 september 2020 met pensioen gaat en zich volgend jaar meldt voor de zwaarwerkregeling?2020-10-02T12:44:20+00:00

Gaat de bouwplaatsmedewerker per 1 september 2020 met pensioen, dan gaat hij per die datum uit dienst. Hij voldoet dan niet aan de eerste voorwaarde, namelijk dat hij op 1 januari 2021 in dienst moet zijn en heeft dus geen recht op een uitkering.

Wat is het advies voor bouwplaatsmedewerkers die vervroegd met pensioen willen per 1 januari 2021?2020-09-29T15:10:24+00:00

Het advies is om een goede berekening te maken van de eigen financiële situatie. Voor meer inzicht in het pensioen is er de website van BPF Bouw (pensioenfonds voor de bouw).

Wie betaalt er voor de uitkering van de zwaarwerkregeling?2020-09-30T15:50:53+00:00

De regeling wordt betaald vanuit collectieve werkgeverspremie aan het Aanvullingsfonds Bouw & Infra en mogelijke overheidssubsidie.

Als je als medewerker van 64 jaar wilt stoppen op 1 november 2020, kan je dit dan nu uitstellen tot 1 januari en gebruik maken van de nieuwe regeling?2020-09-29T15:11:17+00:00

Ja, voor zover wij dat nu kunnen zien kan dat. De medewerker beslist zelf wanneer hij wil stoppen met werken. Een werkgever mag hem er niet toe verplichten.

Een medewerker met fulltime dienstverband wil deze regeling gebruiken om de komende jaren in deeltijd af te bouwen. Kan dat?2020-09-30T08:51:28+00:00

Nee, dit kan niet. Je moet volledig stoppen (dus ontslag nemen) om in aanmerking te komen voor deze regeling. Afbouwen kan wel met de 55-regeling. Je haalt dan je pensioen naar voren. Dit heeft gevolgen voor de hoogte van het levenslange ouderdomspensioen van de werknemer.

Hoe doe je als medewerker 3 maanden van te voren de aanvraag om op 1 januari 2021 in aanmerking te komen voor deze regeling als nog niet alles bekend is?2020-10-13T11:49:44+00:00

Stopt de medewerker per 1 januari of 1 februari 2021 met werken, dan geldt de aanvraagtermijn van 3 maanden niet. Het aanvragen van de zwaarwerkregeling kan namelijk pas vanaf 5 november 2020. Wanneer aan alle voorwaarden wordt voldaan start de uitkering alsnog vanaf 1 januari of 1 februari 2021. APG streeft ernaar binnen 7 werkdagen te laten weten of de aanvraag is goedgekeurd. De aanvraag moet dan wel volledig zijn.

Welk bedrag krijgt een medewerker die parttime werkt als het dienstverband stopt?2020-09-29T15:14:10+00:00

De maandelijkse bruto uitkering is 1.766,67 euro bij een fulltime dienstverband. Werkte de medewerker vóórdat hij stopte parttime, dan heeft hij recht op deze uitkering in verhouding tot de parttime gewerkte uren.

Wat gebeurt er met een medewerker die gedeeltelijk arbeidsongeschikt is en die parttime werkt én een WGA-uitkering heeft?2020-09-29T15:14:14+00:00

Was een medewerker voor de datum dat hij uit dienst ging gedeeltelijk arbeidsgeschikt, dan heeft hij recht op een uitkering voor het deel dat hij wel arbeidsgeschikt is.

Als een medewerker een aanvraag indient, moet hij dan direct het dienstverband stoppen, of kan hij wachten tot hij weet of hij gebruik kan maken van de regeling?2020-10-02T12:44:54+00:00

Het dienstverband moet gestopt zijn op de eerste dag van de eerste uitkeringsmaand.

Is de uitkering vergelijkbaar met de AOW, krijgt de werknemer minder als hij geen partner heeft?2020-09-29T15:15:16+00:00

Nee. Het bedrag van 21.200 euro is gelijk aan de AOW voor twee personen. Of je een partner hebt, dan wel de financiële situatie van de partner, speelt geen rol bij de vraag of een werknemer mag deelnemen aan deze regeling. Ook als hij geen partner heeft, krijgt hij op basis van een fulltime dienstverband dit bedrag uitgekeerd.

Als de partner van een medewerker al AOW krijgt of tijdens de uitkering AOW gaat krijgen, behoudt een medewerker dan het hele bedrag?2020-09-29T15:15:40+00:00

Ja, de regeling lijkt weliswaar op een AOW maar kent niet dezelfde voorwaarden.

Meer informatie & contact

Go to Top