Voor werknemers2021-07-28T11:43:37+00:00

Als bouwplaats- of uta-medewerker kun je onder voorwaarden maximaal 3 jaar vóór je AOW-leeftijd stoppen met werken. Deze cao-afspraak noemen we de zwaarwerkregeling. Voor bouwplaatsmedewerkers gelden andere voorwaarden dan voor uta-medewerkers. Kijk hieronder welke voorwaarden voor jou gelden.

Ben je bouwplaatsmedewerker? Dan kun je gebruik maken van deze regeling als je:

 • direct voor deelname bouwplaatsmedewerker bent en valt onder de cao Bouw & Infra, én
 • ook op 1 juli 2019 of op 1 januari 2020 werkte als bouwplaatsmedewerker onder de cao Bouw & Infra, én
 • de laatste 25 jaar minstens 20 jaar werkte als medewerker onder de cao Bouw & Infra (werkte je tenminste 6 maanden van een jaar onder deze voorwaarden, dan telt dat als een heel jaar).

Ben je uta-medewerker? Dan kun je vanaf 1 januari 2022 gebruik maken van deze regeling als je:

 • direct voor deelname uta-medewerker bent en valt onder de cao Bouw & Infra, én
 • op 1 juli 2020 of op 1 januari 2021 werkte als medewerker onder de cao Bouw & Infra, én
 • de laatste 25 jaar minstens 5 jaar werkte als bouwplaatsmedewerker onder de cao Bouw & Infra, én
 • de laatste 25 jaar minstens 20 jaar werkte als medewerker onder de cao Bouw & Infra (werkte je tenminste 6 maanden van een jaar onder deze voorwaarden, dan telt dat als een heel jaar).

We kunnen ons voorstellen dat je nog vragen hebt over de zwaarwerkregeling. De meest voorkomende vragen hebben we hieronder voor je beantwoord.

NB: De in onderstaande tekst voorkomende begrippen worden toegelicht in de cao Bouw & Infra. Overal waar ‘hij’ staat kan ook ‘zij’ of anderszins worden gelezen. Hier vind je het uitvoeringsreglement van het Aanvullingsfonds met informatie over de uitvoering van de regeling.

Doe de leeftijdcheck voor de zwaarwerkregeling Bouw & Infra

Eén van de voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de zwaarwerkregeling is je leeftijd. Je kunt maximaal drie jaar vóór je AOW-leeftijd deelnemen aan de regeling.

Doe de leeftijdcheck

Veelgestelde vragen

Per wanneer kan ik gebruik maken van de regeling?2021-07-23T08:34:13+00:00

Je kunt maximaal 3 jaar voor het ingaan van je AOW-leeftijd stoppen met werken via de zwaarwerkregeling. Bouwplaatsmedewerkers kunnen sinds 1 januari 2021 deelnemen, uta-medewerkers vanaf 1 januari 2022. Voor alle medewerkers geldt dat je kunt starten tot en met 31 december 2025. Je krijgt maximaal 3 jaar een uitkering.

Heb ik recht op een transitievergoeding als ik gebruik maak van de zwaarwerkregeling?2020-12-01T18:29:29+00:00

Nee. Als je gebruik maakt van de zwaarwerkregeling neem je ontslag. Je hebt daardoor geen recht op transitievergoeding. Voor het opzeggen van je dienstverband kun je gebruik maken van de voorbeeldbrief op deze pagina.

Kan ik met een slapend dienstverband gebruik maken van de zwaarwerkregeling?2020-11-09T09:10:22+00:00

Nee, bij een slapend dienstverband is altijd sprake van samenloop met een uitkering. Je zou anders geen inkomen hebben. Als je een IVA-uitkering, WW-uitkering of ZW-uitkering ontvangt, kun je niet deelnemen aan de zwaarwerkregeling.

Kan de ingangsdatum van de uitkering zwaarwerkregeling verschillen van de ingangsdatum van de pensioenuitkering?2020-11-09T09:09:53+00:00

Ja dat kan. Een voorwaarde voor de zwaarwerkregeling is dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Dit geldt niet voor pensioen. De zwaarwerkregeling gaat in op de dag na je laatste werkdag, maximaal drie jaar voor je AOW-leeftijd. Dat kan iedere dag van een maand zijn. De pensioenuitkering gaat altijd in op de eerste dag van een maand. In één maand kun je dus een pensioenuitkering ontvangen, een gedeelte loon en een gedeelte uitkering zwaarwerkregeling.

Hoeveel geld krijg ik?2021-07-23T08:48:35+00:00

De zwaarwerkregeling keert nu 21.200 euro bruto per jaar, oftewel 1.766,67 euro bruto per maand, uit bij een fulltime dienstverband. Per 1 januari 2022 wordt dit verhoogd naar 21.518 euro. Dat is inclusief vakantiegeld. Werk je minder dan 40 uur in de week dan krijg je een uitkering naar rato van je deeltijdpercentage. Dat ontvang je vanaf het moment dat je stopt met werken tot je AOW ingaat, maximaal 3 jaar. Je kunt je ouderdomspensioen samen met je AOW laten ingaan, maar je kunt er ook voor kiezen om je pensioen vervroegd in te laten gaan. Als je dat bijvoorbeeld doet vanaf het moment dat je start met de zwaarwerkregeling, komt dat bedrag er dus nog bij. Die keuze is aan jou.

Op welke dag van de maand ontvang ik mijn zwaarwerkuitkering?2021-02-03T15:11:45+00:00

In 2021 wordt de zwaarwerkuitkering iedere laatste donderdag van de maand overgemaakt:

 • 28 januari
 • 25 februari
 • 25 maart
 • 29 april
 • 27 mei
 • 24 juni
 • 29 juli
 • 26 augustus
 • 30 september
 • 28 oktober
 • 25 november
 • 30 december

Wanneer de uitkering op jouw rekening staat, hangt af van jouw bank. Dat duurt gemiddeld één tot drie werkdagen.

Ik maak gebruik van de vierdaagse werkweek 55-plus (6.5 cao Bouw & Infra). Is de hoogte van de uitkering zwaarwerkregeling dan lager?2020-11-11T13:15:21+00:00

Nee. De hoogte van de uitkering wordt gebaseerd op een fulltime dienstverband. Als je gebruik maakt van de vierdaagse werkweek 55-plus (6.5 cao Bouw & Infra) blijft je arbeidsovereenkomst namelijk onveranderd. Die blijft uitgaan van een vijfdaagse werkweek van gemiddeld 40 uur.

Als ik een aanvraag indien, moet ik dan direct het dienstverband stoppen, of kan ik wachten tot ik weet of ik gebruik kan maken van de regeling?2020-12-03T12:19:12+00:00

Je kunt wachten tot je weet of je gebruik kunt maken van de regeling. Het dienstverband moet gestopt zijn op de dag dat de zwaarwerkregeling in gaat. De zwaarwerkregeling gaat in op de dag na de laatste werkdag. Bij de opzegging moet je rekening houden met een opzegtermijn van 1 maand. Voor het opzeggen van je dienstverband kun je gebruik maken van de voorbeeldbrief op deze pagina.

Wanneer geldt de zwaarwerkregeling niet voor mij?2021-07-02T12:40:17+00:00
 • Als je volledig arbeidsongeschikt bent (gedeeltelijk arbeidsongeschikt kan wel, de uitkering is dan naar rato).
 • Als je voor het stoppen van UTA-medewerker bent omgezet naar bouwplaatsmedewerkers, om deel te kunnen nemen aan deze regeling  (dan wordt de aanvraag geweigerd). 
 • Als je werkt of een bedrijf start naast deze uitkering.
Bij wie kan ik terecht als ik nog meer vragen heb?2020-09-30T08:32:49+00:00

Je werkgever, pensioen-/financieel adviseur of vakbondsconsulent kunnen je verder helpen. Ook als je geen lid van de vakbond bent, beantwoorden de consulenten graag jouw vraag.

Wie helpt mij te berekenen wat dit betekent voor mijn pensioen?2020-11-09T09:41:53+00:00

Hierbij kan je pensioen-/financieel adviseur of je vakbondsconsulent je helpen. Ook als je niet lid bent van een vakbond helpen de vakbondsconsulenten je.

Kan mijn werkgever dit weigeren?2020-09-29T13:34:01+00:00

Nee, het is jouw recht en eigen keuze om hier aanspraak op te maken.

Wie gaat dat betalen?2020-09-29T13:33:22+00:00

Je ontvangt de uitkering van het Aanvullingsfonds Bouw & Infra. De regeling wordt betaald vanuit de collectieve werkgeverspremie aan het Aanvullingsfonds en mogelijk overheidssubsidie.

Moet ik dit aanvragen of mijn werkgever?2020-11-09T09:12:44+00:00

Je vraagt zelf de regeling aan. Een aanvraag kan je doen via deze pagina.

Wat gebeurt er als ik gebruik maak van de regeling?2021-07-02T12:40:58+00:00

Als medewerker neem je dan feitelijk ontslag. Er is dan geen recht op een WW uitkering, want je maakt gebruik van deze regeling. Laat je hierover tijdig informeren via je werkgever, pensioen-/financieel adviseur of vakbondsconsulent. Er wordt nog nagedacht over hoe dit geregeld moet worden in bijvoorbeeld de situatie van een faillissement of reorganisatie.

Hoe ver van tevoren moet ik de regeling aanvragen?2021-01-14T11:38:48+00:00

Dat doe je minimaal 3 maanden van te voren via deze pagina.

Wat gebeurt er als ik niet 3 jaar, maar 2 jaar gebruik wil maken van de regeling?2020-09-29T13:28:31+00:00

Dat kan uiteraard. Je kiest zelf of je er gebruik van wil maken en voor hoe lang (met een maximum van 3 jaar). Maar later gebruik maken zorgt niet voor een hoger bedrag. De maandelijkse uitkering van de zwaarwerkregeling blijft gelijk.

Hoe weet ik of ik recht heb op een uitkering via de zwaarwerkregeling?2021-07-02T12:34:43+00:00

Je werkgever, vakbondsconsulent of pensioen adviseur kunnen je helpen om vooraf na te gaan of je aan alle voorwaarden voldoet. Wanneer je meerdere werkgevers hebt gehad en het bijvoorbeeld niet duidelijk is over welke periode je bouwplaats- en uta-medewerker bent geweest, vraag de regeling dan gewoon aan. Als de aanvraag volledig is, streeft APG ernaar je binnen 7 werkdagen na jouw aanvraag te laten weten of je recht hebt op een uitkering via de zwaarwerkregeling.

Wat gebeurt er als ik recht krijg op de regeling in bijvoorbeeld november 2025?2020-09-29T13:28:16+00:00

Ook dan heb je recht op 3 jaar uitkering. Als het recht maar ontstaat in 2025.

Meer informatie & contact

Je pensioen-/financieel adviseur of vakbondsconsulent kan je verder helpen. Ook wanneer je geen lid bent van een vakbond, kan de vakbondsconsulent je helpen. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld contact opnemen met FNV Bouwen en Wonen of CNV Vakmensen. Voor meer vragen kan je natuurlijk ook terecht bij je werkgever.

Contactgegevens CNV Vakmensen
Hieronder de contactgegevens van de vakbondsconsulenten binnen CNV Vakmensen:
E-mail: cnvbouwconsulenten@cnvvakmensen.nl
Telefoon: 030-7511007

Contactgegevens FNV Bouwen en Wonen
Hieronder de contactgegevens van FNV Bouwen en Wonen:

Telefoon: 088-3680296

E-mail: Via deze website zijn de e-mailadressen van de vakbondsconsulenten bij jou in de buurt te vinden.

Go to Top