We krijgen regelmatig vragen over de zwaarwerkregeling en de rol van de werkgever hierin. Een veelgehoorde opvatting is: “Ik mag geen gebruik maken van de zwaarwerkregeling als mijn werkgever dat niet goed vindt”. Is dit een feit of een fabel?

Het antwoord is eenvoudig: dit is een fabel. Jij als werknemer hebt de keuze om gebruik te maken van de zwaarwerkregeling als je aan de voorwaarden voldoet. Toestemming van je werkgever is hiervoor niet nodig. De zwaarwerkregeling is er om jou te helpen. Het is jouw keuze om gebruik te maken van deze regeling, ongeacht de mening van je werkgever.

Het proces begint wanneer jij als werknemer de zwaarwerkregeling aanvraagt bij het Aanvullingsfonds Bouw & Infra. Na een voorlopige toekenning zeg je vervolgens  je arbeidsovereenkomst op. De arbeidsovereenkomst moet worden beëindigd op jouw verzoek, niet dat van je werkgever.

Stappenplan
We begrijpen dat dit proces vragen kan oproepen. Daarom verwijzen we je graag naar ons stappenplan waarin het proces van aanvraag tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst stap voor stap wordt uitgelegd.
Heb je vragen? Neem dan contact op met je pensioen- of  vakbondsconsulent. Of kijk eens op: zwaarwerkregeling.nl/voor-werknemers.

Meer informatie en contact
Je pensioen-/financieel adviseur of vakbondsconsulent kan je verder helpen. Ook wanneer je geen lid bent van een vakbond, kan de vakbondsconsulent je helpen. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld contact opnemen met FNV Bouwen en Wonen of CNV Vakmensen. Voor meer vragen kan je natuurlijk ook terecht bij je werkgever.

Contactgegevens CNV Vakmensen
Hieronder de contactgegevens van de vakbondsconsulenten binnen CNV Vakmensen:
Telefoon: 030-7511007
E-mail: cnvbouwconsulenten@cnvvakmensen.nl

Contactgegevens FNV Bouwen en Wonen
Hieronder de contactgegevens van FNV Bouwen en Wonen:
Telefoon: 088-3680296
E-mail: Via deze website zijn de e-mailadressen van de vakbondsconsulenten bij jou in de buurt te vinden.