Wat gebeurt er met de zwaarwerkuitkering na overlijden?   

Een overlijden is een ingrijpende gebeurtenis en brengt naast het verdriet, een hoop geregel met zich mee. Wat gebeurt er met de zwaarwerkuitkering na overlijden?   

Als degene die een zwaarwerkuitkering ontvangt overlijdt, dan werkt het zo dat de partner de uitkering ontvangt. De uitkering wordt dan maandelijks aan de partner uitbetaald en eindigt op de dag dat de overledene zijn AOW-leeftijd zou hebben bereikt. Als de partner eerder dan deze einddatum overlijdt, dan stopt de uitkering drie maanden na zijn of haar overlijdensdatum, op de eerste dag van die maand. Het geld is dan voor de eventuele erfgenamen. 

De partner is: 

  • degene die gehuwd is met de overledene; 
  • de geregistreerd partner van de overledene; 
  • degene die bij bpfBOUW is aangemeld als partner.

Geen partner?
Als degene die een zwaarwerkuitkering ontvangt overlijdt en geen partner heeft, dan eindigt de uitkering drie maanden na het overlijden, op de eerste dag van die maand. Het geld is dan voor de eventuele erfgenamen.

Voorbeeld: Als degene die een zwaarwerkuitkering ontvangt in maart overlijdt en geen partner heeft, dan stopt de uitkering op 1 juni. De uitkering wordt dan voor het laatst in mei uitbetaald.

Vragen?
Heb je vragen over de zwaarwerkuitkering en overlijden, bel of mail dan met het Aanvullingsfonds Bouw & Infra op 020-583 45 30 of administratie@bter-bouw.nl 

Meer informatie
Meer informatie over de zwaarwerkregeling vind je op de website www.zwaarwerkregeling.nl. Je HR-collega, werkgever, pensioenadviseur, financieel adviseur of vakbondsconsulent kan je verder helpen. Ook wanneer je geen lid bent van een vakbond kan de vakbondsconsulent je helpen.

Contactgegevens CNV Vakmensen
Telefoon: 030-7511007
E-mail: cnvbouwconsulenten@cnvvakmensen.nl 

Contactgegevens FNV Bouwen en Wonen
Telefoon: 088-3680296
Via deze website zijn de e-mailadressen van de vakbondsconsulenten bij jou in de buurt te vinden.