De zwaarwerkregeling bouw & infra biedt bouwplaats- en uta-medewerkers de mogelijkheid om onder voorwaarden maximaal drie jaar voor de AOW-leeftijd te stoppen met werken. Voor uta-medewerkers in de functie van uitvoerder zijn de voorwaarden vanaf dit jaar vereenvoudigd. Als uitvoerder hoef je niet meer minstens vijf jaar als bouwplaatsmedewerker te hebben gewerkt.

Voorwaarden voor uitvoerders
Met ingang van 1 januari 2024 kun je als uitvoerder gebruikmaken van de zwaarwerkregeling en maximaal drie jaar vóór je AOW-leeftijd stoppen met werken als je:

  • op 1 januari 2024 én direct voor deelname aan de regeling uitvoerder bent en valt onder de cao Bouw & Infra, en
  • op 1 juli 2020 en/of op 1 januari 2021 als medewerker onder de cao Bouw & Infra werkte, én
  • de laatste 25 jaar minstens 20 jaar als medewerker onder de cao Bouw & Infra werkte.

Meer informatie en contact
Meer informatie over de zwaarwerkregeling vind je op deze webiste. Je hr-collega, werkgever, pensioenadviseur, financieel adviseur of vakbondsconsulent kan je verder helpen. Ook wanneer je geen lid bent van een vakbond kan de vakbondsconsulent je helpen. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld contact opnemen met FNV Bouwen en Wonen of CNV Vakmensen. 

Contactgegevens CNV Vakmensen
Telefoon: 030-7511007
E-mail: cnvbouwconsulenten@cnvvakmensen.nl

Contactgegevens FNV Bouwen en Wonen
Telefoon: 088-3680296
E-mail: Via deze website zijn de e-mailadressen van de vakbondsconsulenten bij jou in de buurt te vinden..