Hij moet wachten tot hij weet of hij gebruik kan maken van de regeling. Het dienstverband moet gestopt zijn op de dag dat de zwaarwerkregeling in gaat. De medewerker moet het dienstverband niet eerder opzeggen dan dat hij de voorlopige toekenningsbrief heeft ontvangen. Als hij niet in aanmerking komt voor de regeling kun hij besluiten om nog niet te stoppen met werken. Als hij sowieso van plan is om met vroegpensioen te gaan op de datum waarop hij van de zwaarwerkregeling gebruik wil maken, ook als hij niet in aanmerking komt voor de zwaarwerkregeling, kan hij zijn dienstverband al wel opzeggen.

De zwaarwerkregeling gaat in op de dag na de laatste werkdag. Bij de opzegging moet de medewerker rekening houden met een opzegtermijn van 1 maand. Voor het opzeggen van zijn dienstverband kan de medewerker gebruik maken van de voorbeeldbrief op deze pagina.