Hij kan wachten tot hij weet of hij gebruik kan maken van de regeling. Het dienstverband moet gestopt zijn op de dag
dat de zwaarwerkregeling in gaat. De zwaarwerkregeling gaat in op de dag na de laatste werkdag. Bij de opzegging moet de medewerker rekening houden met een opzegtermijn van 1 maand. Voor het opzeggen van zijn dienstverband kan de medewerker gebruik maken van de voorbeeldbrief op deze pagina.