Nee, ook de gewerkte jaren onder de volgende cao’s tellen mee voor het vereiste van minstens 20 jaar gewerkt onder de cao Bouw & Infra in de laatste 25 jaar:

  • cao Afbouw
  • cao Timmerindustrie
  • cao voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Meer hierover lees je hier.